46t756u7676576765TANIM

Yaşlı bireylerin yaşlanma ile ortaya çıkan fiziksel, ruhsal ve sosyal yetersizliklerinin azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla tıbbi ve sosyal bakım hizmeti veren kişidir.
GÖREVLER

– Yaşlı bireylere beslenme, genel vücut temizliği, hareket, uygun yatak pozisyonu vb. temel gereksinimlerini karşılayacak bakım hizmeti verir,
– Yaşlının hekim tarafından planlanan tedavisinin uygulanmasını sağlamak için enjeksiyon, pansuman, yara bakımı, sonda bakımı vb. tıbbi girişimleri yapar, ilaç tedavilerini uygular,
– Yaşlının tansiyon, ateş, nabız, solunum gibi günlük sağlık göstergelerinin kontrolünü yapar,
– Yaşlı bireylere acil durumlarda ilkyardım kurallarını uygular.
– Yaşlı bireylerin sosyal yönden desteklenmeleri ve özgüvenlerini kazanmaları için uğraş terapi programları planlar, uygular ve katılımı sağlar,,
– Sosyal ve fiziksel rehabilitasyona gereksinimi olan yaşlılara planlanan programların uygulanmasında yardımcı olur,
– Yaşlı bireylerin birbirleriyle ve toplumla olan iletişimlerinin artırılmasına yardımcı olur,
– Sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde bulunan yaşlılara yol gösterici olur,
– Yetişkin pedagojisi konusunda kendini yetiştirir.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

– Bilgisayar, CD, TV, Video, Projeksiyon aleti
– Kitap-dergi-broşür hikaye kitapları,
– Her türlü ilkyardım araç ve gereç vb.
– Her türlü hasta bakım araç gereç ve makine malzeme ve materyal.
MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Yaşlı hizmetleri bakımı meslek elemanı olmak isteyenlerin;
– Yaşlı insanlara hizmet etmeyi seven ve onlarla birlikte olmaktan hoşlanan,
– İnsan sağlığı ve biyolojiye ilgili,
– Yaşlı ve yakınlarıyla empati kurabilen ve onların duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
– Sevecen, hoşgörülü, sabırlı, güler yüzlü,
– Bir işi planlayabilen ve uygulamaya koyabilen,
– Coşkulu, dikkatli ve işine özen gösteren,
– Sorumluluk sahibi, işbirliğine ve kişisel gelişime açık,
– Ruhsal ve fiziksel rahatsızlığı olmayan,
kimseler olmaları gerekmektedir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Çalışma ortamları temiz ve oldukça hareketlidir.Gece ve/veya gündüz nöbet şeklinde çalışma olabileceğinden, görev süreçlerinde yoğun stres ve fiziksel yorgunluk olabilir. Her zaman dikkatli olmak zorundadırlar. Çalışırken yaşlıların yakınları, sağlık personeli ve meslektaşlarıyla iletişim halindedirler.

Bir cevap yazın